Contact

Vanzari DH

Telefon: 0766.70.44.84

Email:office[@]diamondhouses.ro

 

Nota de informare privind protecţia datelor personale
Diamond Houses în calitate de autor, proprietar, administrator alwww.DiamondHouses.ro, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site în vederea efectuării de rezervări on-line, fiind înregistrată sub Nr.4082 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, DIAMONDHOUSES are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
DIAMONDHOUSES S.A. se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului www.DiamondHouses.ro, prin efectuarea de rezervări şi achiziţionarea de bilete în agenţiile DIAMONDHOUSES, prin completarea formularului Flying Blue etc, asa cum prevăd dispoziţiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecţia datelor personale.
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:
• dreptul la informare (art.12)
• dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
• dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
• dreptul de opoziţie (art.15);
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
• dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).
Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de DIAMONDHOUSES în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.
Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie colectate vă rugăm să nu ni le furnizaţi.
Dacă doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteţi notifica oricând acest lucru la următoarea adresă: Str Diamantului nr 94-96, Bragadiru, Ilfov

Esto es particularmente cierto con el monitoreo clave http://www.spying.ninja/ tiempos